Persoonlijke coaching

Persoonlijke coaching

Coaching is een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij de coach jou als coachee op interactieve wijze tot effectief gedrag aanzet door:

• Bewustwording en persoonlijke groei;
• Het vergroten van zelfvertrouwen;
• Het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden.

Coach en coachee nemen hierin ieder hun verantwoordelijkheid voor het proces.

(Definitie van arbeidsgerelateerde coaching door het NOBCO, de Nederlandse Orde van Beroepsoaches)

Coaching is een serie van (gemiddeld) 5 à 10 gesprekken tussen de coach en jou als coachee waarbij:

• Je een aan het werk gerelateerde wens, dilemma of probleem presenteert;
• De coach over de expertise beschikt om jou bij de vervulling c.q. oplossing daarvan terzijde te staan;
• Je vraag door de coach in heldere doelen vertaald wordt;
• De gesprekken met regelmaat plaatsvinden;
• De coach niet als je leidinggevende fungeert;
• Afspraken gemaakt worden over de wederzijdse inspanningen tijdens het coachingsproces;
• De vooraf gestelde doelen na afloop worden geëvalueerd.

Het belangrijkste kenmerk van coaching is (zelf)reflectie. Jij denkt na over en werkt aan je eigen werksituatie en/of persoonlijke handelswijze tijdens de coachingsessie. Niet het antwoord op de coachingsvraag staat centraal maar de manier waarop je zelf tot nieuwe inzichten kan komen over je werkwijze en dat inzicht vervolgens leert te vertalen naar nieuwe manieren van werken.

Een coachingsessie duurt gemiddeld 1 à 1½ uur met een (twee-drie)wekelijkse frequentie. Een serie van 5 tot 10 gesprekken is meestal voldoende om de gewenste doelstellingen te bereiken.

 

Counseling

Counseling is geschikt voor emotionele vraagstukken die zich in je persoonlijk leven aandienen zoals:

• Opvoedkundige vraagstukken en problemen;
• Relatieproblemen, met je partner, ouders of kind(eren);
• Rouwverwerking, het omgaan met verlies en verdriet.

Je counselor luistert onbevooroordeeld naar je verhaal en verkent samen met jou je situatie. Samen bekijken we hoe je die situatie beleeft en welke gevoelens daarbij een rol spelen. Als er een helder beeld is gevormd van die situatie onderzoeken we hoe je verder wilt. Je leert weer zien wat belangrijk voor je is en hoe je je leven weer kunt invullen zonder afhankelijk van anderen of situaties te zijn. Je kunt je toekomst weer geïnspireerd invullen en ruimte geven aan wensen en dromen.

Een succesvol counseltraject levert je vrijheid van kiezen en handelen en bewerkstelligt de verwerking van oud zeer en emoties. Het leidt tot het oplossen en vervangen van belemmerende overtuigingen en patronen in je manier van werken door positieve en helpende overtuigingen en inzichten.

Naast toepassing in je persoonlijk leven kan counseling ook grote waarde hebben bij arbeidsvraagstukken. Als je zoekt naar een nieuwe balans tussen werk en privé of kampt met zingevingvraagstukken in je werk en motivatievraagstukken.
Wil je meer weten? Een verkennend-/intake gesprek van een half uur is gratis en geeft je precies de informatie die je nodig hebt.

Onder de knop contact vind je alle informatie om ons te bereiken.
Persoonlijke coaching

Coaching is een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij de coach jou als coachee op interactieve wijze tot effectief gedrag aanzet door:

• Bewustwording en persoonlijke groei;
• Het vergroten van zelfvertrouwen;
• Het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden.

Coach en coachee nemen hierin ieder hun verantwoordelijkheid voor het proces.

(Definitie van arbeidsgerelateerde coaching door het NOBCO, de Nederlandse Orde van Beroepsoaches)

Coaching is een serie van (gemiddeld) 5 à 10 gesprekken tussen de coach en jou als coachee waarbij:

• Je een aan het werk gerelateerde wens, dilemma of probleem presenteert;
• De coach over de expertise beschikt om jou bij de vervulling c.q. oplossing daarvan terzijde te staan;
• Je vraag door de coach in heldere doelen vertaald wordt;
• De gesprekken met regelmaat plaatsvinden;
• De coach niet als je leidinggevende fungeert;
• Afspraken gemaakt worden over de wederzijdse inspanningen tijdens het coachingsproces;
• De vooraf gestelde doelen na afloop worden geëvalueerd.

Het belangrijkste kenmerk van coaching is (zelf)reflectie. Jij denkt na over en werkt aan je eigen werksituatie en/of persoonlijke handelswijze tijdens de coachingsessie. Niet het antwoord op de coachingsvraag staat centraal maar de manier waarop je zelf tot nieuwe inzichten kan komen over je werkwijze en dat inzicht vervolgens leert te vertalen naar nieuwe manieren van werken.

Een coachingsessie duurt gemiddeld 1 à 1½ uur met een (twee-drie)wekelijkse frequentie. Een serie van 5 tot 10 gesprekken is meestal voldoende om de gewenste doelstellingen te bereiken.

Counseling

Counseling is geschikt voor emotionele vraagstukken die zich in je persoonlijk leven aandienen zoals:

• Opvoedkundige vraagstukken en problemen;
• Relatieproblemen, met je partner, ouders of kind(eren);
• Rouwverwerking, het omgaan met verlies en verdriet.

Je counselor luistert onbevooroordeeld naar je verhaal en verkent samen met jou je situatie. Samen bekijken we hoe je die situatie beleeft en welke gevoelens daarbij een rol spelen. Als er een helder beeld is gevormd van die situatie onderzoeken we hoe je verder wilt. Je leert weer zien wat belangrijk voor je is en hoe je je leven weer kunt invullen zonder afhankelijk van anderen of situaties te zijn. Je kunt je toekomst weer geïnspireerd invullen en ruimte geven aan wensen en dromen.

Een succesvol counseltraject levert je vrijheid van kiezen en handelen en bewerkstelligt de verwerking van oud zeer en emoties. Het leidt tot het oplossen en vervangen van belemmerende overtuigingen en patronen in je manier van werken door positieve en helpende overtuigingen en inzichten.

Naast toepassing in je persoonlijk leven kan counseling ook grote waarde hebben bij arbeidsvraagstukken. Als je zoekt naar een nieuwe balans tussen werk en privé of kampt met zingevingvraagstukken in je werk en motivatievraagstukken.
Wil je meer weten? Een verkennend-/intake gesprek van een half uur is gratis en geeft je precies de informatie die je nodig hebt.

Onder de knop contact vind je alle informatie om ons te bereiken.

Contact
Adresgegevens
Koninginneweg 93, 1211 AN Hilversum
035 5821817 & 06 13598702
info@icoaching.nl

© 2019 Cherry-internet