Re-integratie & Werkfit UWV

Re-integratie & Werkfit UWV

Re-integratie 1e en 2e spoor:
iCoaching begeleidt i.o.v. het bedrijfsleven mensen bij hun re-integratie na een langdurige ziekteperiode. Dat kan in een 1e of 2e spoor traject en binnen het bedrijf van de huidige werkgever of bij een nieuwe werkgever.

Volgens de Wet Verbetering Poortwachter moet er eerst worden onderzocht of de werknemer in eerste instantie in de eigen functie bij de huidige werkgever kan terugkeren. Is dit niet mogelijk dan wordt gekeken naar een andere functie binnen het eigen bedrijf. Dit wordt ook wel het 1e spoor genoemd.
Lukt het niet om de werknemer bij de huidige werkgever aan passende arbeid te helpen dan moet de werkgever samen met de werknemer op zoek naar passende arbeid bij een andere werkgever. Dit wordt het 2e spoor genoemd.

De verzuimbegeleiding 1e spoor is een onderdeel van het re-integratiedossier en kan eventueel gelijktijdig met een 2e spoor worden ingezet.

In het 1e spoor kan worden gekeken naar:

• Aanpassen werkplek;
• Aanpassen functie;
• Gedeeltelijke werkhervatting;
• Aangepaste werktijden.

Bovengenoemde punten moeten duidelijk terugkomen in het Plan van Aanpak en de bijstellingen hiervan. Hierin staat tevens duidelijk beschreven wat de mogelijkheden van de werknemer zijn. Zo is voor het UWV helder wat er precies is gedaan aan de re-integratie.

In het 2de spoor gaan wij aan de slag met:

Als in het 1e spoor duidelijk wordt dat een zieke werknemer niet meer bij de huidige werkgever aan de slag kan, dient het 2e spoor te worden opgestart. Hierbij gaat een werkgever samen met de werknemer op zoek naar passende arbeid elders. Dit moet duidelijk terugkomen in het re-integratiedossier. Een arbeidsdeskundige of bedrijfsarts kan aangeven of het nodig is om een 2e spoortraject te starten.

iCoaching heeft veel ervaring met beide typen trajecten en is een goede gesprekspartner voor zowel werknemer, werkgever als UWV.

 

Re-integratie UWV Werkfit

In opdracht van UWV is iCoaching al ruim 10 jaar succesvol in het begeleiden van mensen bij hun re-integratie. We geven mensen weer zicht op hun mogelijkheden binnen alle beperkingen die (chronisch) ziek zijn met zich meebrengen. iCoaching is officieel leverancier voor de Werkfit trajecten die worden aanbesteed door het UWV.

 

Wat bieden we?

We bieden o.a. individuele begeleiding, groepsgesprekken en profieltesten. We geven veel persoonlijke aandacht vanuit onze ruime ervaring met het begeleiden van mensen bij hun rentree op de arbeidsmarkt.
We bereiden onze cliënten voor op het volgen van re-integratieactiviteiten die gericht zijn op het vinden van (vrijwilligers)werk. Activiteiten zijn o.a. het aanleren van werknemersvaardigheden (d.m.v. coaching en beroeps/profieltesten) en het opdoen van arbeidsritme (o.a. door het opstellen van een leefplan).

Desgewenst kunnen we begeleiden bij het vinden en invullen van een Werkervaringsplaats (WEP). Hiermee kan gedurende 3 maanden werkervaring worden opgedaan in een nieuw soort werk en tevens worden ervaren wat belastbaarheid in arbeid is. Hiervoor hebben we een uitgebreid netwerk opgebouwd van geschikte bedrijven die deze plekken vanuit sociaal maatschappelijke motieven aanbieden. Uiteraard monitoren we de voortgang gedurende deze maanden door intensief contact met werkgever en met cliënt.

Ook bieden we activiteiten die de psychische en/of fysieke belastbaarheid van de cliënt verhogen (o.a. door hartcoherentietraining, neurolink, shiatsu, vitaliteitscoaching etc.). Daarnaast werken we met een support group die driewekelijks bij elkaar komt en waarin gezamenlijk wordt gewerkt aan doelen, communicatie, feedback, assertiviteit etc.

 

Hoe gaan we te werk?

Het UWV-Werkplan is leidend voor de bepaling van de diverse activiteiten. We stellen het plan op in overleg met de cliënt om zoveel mogelijk uit dit traject te kunnen halen.

De volgende onderdelen komen aan bod:

• Het verbeteren van Persoonlijke Effectiviteit: o.a. Empowerment, versterken fysieke conditie, mentale kracht, acceptatie van beperkingen etc.
• Het versterken van werknemersvaardigheden: o.a. opbouwen arbeidsritme, begeleiding bij opbouw en structuur, onderzoek scholingsmogelijkheden etc.
• Het verstrekken van inzicht in de mogelijkheden van de arbeidsmarkt: o.a. loopbaancoaching, drijfverenonderzoek, profieltesten, beroepenoriëntatie, netwerkbegeleiding etc.

Al onze re-integratiediensten worden uitgevoerd door ervaren coaches. Wij voldoen uiteraard aan alle richtlijnen en eisen die het UWV stelt met een klanttevredenheidsbeoordeling van 9 in zowel 2016 als in 2018!
Kom jij in aanmerking voor een Werkfit traject: bel of mail ons voor een intakegesprek!
Re-integratie & Werkfit UWV

Re-integratie 1e en 2e spoor:
iCoaching begeleidt i.o.v. het bedrijfsleven mensen bij hun re-integratie na een langdurige ziekteperiode. Dat kan in een 1e of 2e spoor traject en binnen het bedrijf van de huidige werkgever of bij een nieuwe werkgever.

Volgens de Wet Verbetering Poortwachter moet er eerst worden onderzocht of de werknemer in eerste instantie in de eigen functie bij de huidige werkgever kan terugkeren. Is dit niet mogelijk dan wordt gekeken naar een andere functie binnen het eigen bedrijf. Dit wordt ook wel het 1e spoor genoemd.
Lukt het niet om de werknemer bij de huidige werkgever aan passende arbeid te helpen dan moet de werkgever samen met de werknemer op zoek naar passende arbeid bij een andere werkgever. Dit wordt het 2e spoor genoemd.

De verzuimbegeleiding 1e spoor is een onderdeel van het re-integratiedossier en kan eventueel gelijktijdig met een 2e spoor worden ingezet.

In het 1e spoor kan worden gekeken naar:

• Aanpassen werkplek;
• Aanpassen functie;
• Gedeeltelijke werkhervatting;
• Aangepaste werktijden.

Bovengenoemde punten moeten duidelijk terugkomen in het Plan van Aanpak en de bijstellingen hiervan. Hierin staat tevens duidelijk beschreven wat de mogelijkheden van de werknemer zijn. Zo is voor het UWV helder wat er precies is gedaan aan de re-integratie.

In het 2de spoor gaan wij aan de slag met:

Als in het 1e spoor duidelijk wordt dat een zieke werknemer niet meer bij de huidige werkgever aan de slag kan, dient het 2e spoor te worden opgestart. Hierbij gaat een werkgever samen met de werknemer op zoek naar passende arbeid elders. Dit moet duidelijk terugkomen in het re-integratiedossier. Een arbeidsdeskundige of bedrijfsarts kan aangeven of het nodig is om een 2e spoortraject te starten.

iCoaching heeft veel ervaring met beide typen trajecten en is een goede gesprekspartner voor zowel werknemer, werkgever als UWV.

Re-integratie UWV Werkfit

In opdracht van UWV is iCoaching al ruim 10 jaar succesvol in het begeleiden van mensen bij hun re-integratie. We geven mensen weer zicht op hun mogelijkheden binnen alle beperkingen die (chronisch) ziek zijn met zich meebrengen. iCoaching is officieel leverancier voor de Werkfit trajecten die worden aanbesteed door het UWV.

Wat bieden we?

We bieden o.a. individuele begeleiding, groepsgesprekken en profieltesten. We geven veel persoonlijke aandacht vanuit onze ruime ervaring met het begeleiden van mensen bij hun rentree op de arbeidsmarkt.
We bereiden onze cliënten voor op het volgen van re-integratieactiviteiten die gericht zijn op het vinden van (vrijwilligers)werk. Activiteiten zijn o.a. het aanleren van werknemersvaardigheden (d.m.v. coaching en beroeps/profieltesten) en het opdoen van arbeidsritme (o.a. door het opstellen van een leefplan).

Desgewenst kunnen we begeleiden bij het vinden en invullen van een Werkervaringsplaats (WEP). Hiermee kan gedurende 3 maanden werkervaring worden opgedaan in een nieuw soort werk en tevens worden ervaren wat belastbaarheid in arbeid is. Hiervoor hebben we een uitgebreid netwerk opgebouwd van geschikte bedrijven die deze plekken vanuit sociaal maatschappelijke motieven aanbieden. Uiteraard monitoren we de voortgang gedurende deze maanden door intensief contact met werkgever en met cliënt.

Ook bieden we activiteiten die de psychische en/of fysieke belastbaarheid van de cliënt verhogen (o.a. door hartcoherentietraining, neurolink, shiatsu, vitaliteitscoaching etc.). Daarnaast werken we met een support group die driewekelijks bij elkaar komt en waarin gezamenlijk wordt gewerkt aan doelen, communicatie, feedback, assertiviteit etc.

Hoe gaan we te werk?

Het UWV-Werkplan is leidend voor de bepaling van de diverse activiteiten. We stellen het plan op in overleg met de cliënt om zoveel mogelijk uit dit traject te kunnen halen.

De volgende onderdelen komen aan bod:

• Het verbeteren van Persoonlijke Effectiviteit: o.a. Empowerment, versterken fysieke conditie, mentale kracht, acceptatie van beperkingen etc.
• Het versterken van werknemersvaardigheden: o.a. opbouwen arbeidsritme, begeleiding bij opbouw en structuur, onderzoek scholingsmogelijkheden etc.
• Het verstrekken van inzicht in de mogelijkheden van de arbeidsmarkt: o.a. loopbaancoaching, drijfverenonderzoek, profieltesten, beroepenoriëntatie, netwerkbegeleiding etc.

Al onze re-integratiediensten worden uitgevoerd door ervaren coaches. Wij voldoen uiteraard aan alle richtlijnen en eisen die het UWV stelt met een klanttevredenheidsbeoordeling van 9 in zowel 2016 als in 2018!
Kom jij in aanmerking voor een Werkfit traject: bel of mail ons voor een intakegesprek!

Contact
Adresgegevens
Koninginneweg 93, 1211 AN Hilversum
035 5821817 & 06 13598702
info@icoaching.nl

© 2019 Cherry-internet