Wat is coaching & counseling?

COACHING

Coaching is een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij de coach op interactieve wijze de gecoachte aanzet tot effectief gedrag door:

 • bewustwording en persoonlijke groei
 • het vergroten van zelfvertrouwen en
 • het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden

Coach en gecoachte nemen ieder hun verantwoordelijkheid voor het proces.
(Definitie van arbeidsgerelateerde coaching door het NOBCO, de Nederlandse Orde van Beroepsoaches)

Coaching is een serie van (gemiddeld) vijf à tien gesprekken tussen de coach en een coachee (‘gecoachte’), waarbij:

 • de coachee een aan het werk gerelateerde wens, dilemma of probleem presenteert;
 • de coach over expertise beschikt om de cliënt bij de vervulling c.q. oplossing daarvan terzijde te staan;
 • de vraag van de coachee door de coach in heldere doelen vertaald wordt;
 • de gesprekken met regelmaat plaatsvinden;
 • de coach niet als leidinggevende van de coachee fungeert;
 • afspraken gemaakt worden over de wederzijdse inspanningen tijdens het coachingsproces en het proces en de vooraf gestelde doelen na afloop worden geëvalueerd.

Het belangrijkste kenmerk van coaching is (zelf)reflectie: de coachee denkt na over en werkt aan zijn of haar eigen werksituatie en/of persoonlijke handelswijze tijdens de coachingsessie. Niet het antwoord op de coachingsvraag staat centraal, maar de manier waarop iemand zelf tot nieuwe inzichten kan komen over zijn of haar werkwijze, en dat inzicht vervolgens leert te vertalen naar nieuwe manieren van werken.

Een coachingsessie duurt gemiddeld één à anderhalf uur met een (2)wekelijkse frequentie. Een serie van vijf tot tien gesprekken is meestal voldoende om de gewenste doelstellingen te bereiken. Als de coachingsessies worden verlengd fungeert de coach meer als sparringpartner. De gesprekken zullen dan plaatsvinden met een lagere frequentie, of bijvoorbeeld op afroep.

COUNSELING

Counseling is geschikt voor emotionele vraagstukken die zich in uw persoonlijk leven aandienen zoals:

 • Opvoedkundige vraagstukken en problemen
 • Thema’s binnen uw relatie die verstorend werken
 • Rouwverwerking, het omgaan met verlies en verdriet

In counseling wordt van de cliënt gesproken. Dat zegt meteen iets over de verhoudingen in een counseling relatie. Uw counselor is de nuchtere buitenstaander die onbevooroordeeld naar uw verhaal luistert als u ervoor kiest om dat te vertellen.

Wat u van uw counselor mag verwachten is dat deze samen met u, uw situatie verkent. Samen bekijken we hoe u die situatie beleeft en welke gevoelens daarbij een rol spelen. Als er een helder beeld is gevormd van die situatie, onderzoeken we hoe u verder wilt. U leert weer zien wat belangrijk voor u is, en hoe u uw leven weer kunt invullen, zonder afhankelijk van anderen of situaties te zijn. U kunt uw toekomst weer geïnspireerd invullen en ruimte geven aan wensen en dromen.

Een succesvol counseltraject levert u vrijheid van kiezen en handelen.

Naast toepassing in uw persoonlijk leven, kan counseling ook grote waarde hebben bij arbeidsvraagstukken. Als u zoekt naar een nieuwe balans tussen het persoonlijk leven en werken, zingevingvraagstukken in uw werk en motivatievraagstukken.

Succesvolle counseling leidt tot het oplossen en vervangen van belemmerende overtuigingen en patronen in uw manier van werken door positieve en helpende overtuigingen en inzichten.

Counseling is nadrukkelijk geen therapie. Mocht uit de gesprekken blijken dat uw situatie of gesteldheid een andere behandeling nodig heeft, zal de coach u doorverwijzen naar, bijvoorbeeld, uw huisarts of een psychotherapeut.

Wilt u meer weten? Een verkennend/intake gesprek van een half uur, is gratis en geeft u precies de informatie die u nodig heeft. Onder de knop ‘contact’ vindt u alle informatie om ons te bereiken.

Fout: Contact formulier niet gevonden.