Teamcoaching

Teamcoaching

Soms loopt het gewoon niet lekker binnen een team. Opbouwende- en corrigerende gesprekken ten spijt blijft er toch onderhuids iets spelen. In de teambegeleiding wordt eerst duidelijkheid gezocht in de onderliggende dynamieken. Is er sprake van verwarring in de hiërarchie, is er oud zeer, zijn er geheimen? Al dit soort verzwegen elementen zorgen voor onrust en verslechtering in samenwerking. Om dit zichtbaar te maken wordt vanuit systemische principes een observatie gedaan waar de mogelijke pijnpunten zich bevinden. Er worden verschillende oefeningen ingezet om deze dynamieken te transformeren.

Daarnaast is bijna altijd sprake van onduidelijke communicatie en aannames die niet getoetst worden. Er wordt niet mét, maar óver elkaar gesproken. In onze teambegeleiding wordt gewerkt aan inzichten in de gevolgen die dit heeft, maar vooral aan een gedragsverandering waardoor weer op elkaars kwaliteit en die van het team gefocust kan worden:

Thema’s die tijdens de training aan de orde komen zijn:

• Evaluatie van de samenwerking van het team;
• Inzicht in de onderliggende dynamiek van het team d.m.v. systemisch werk;
• Persoonlijke en teamontwikkeling;
• Fasen van groepsontwikkeling;
• (Kern)kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen;
• (Non)verbale communicatievaardigheden/gesprekstechnieken;
• Competenties en gedragsvoorbeelden;
• Feedback ontvangen en geven.

Na afloop van de begeleiding:

• Hebben de deelnemers inzicht in hun kwaliteiten en valkuilen en de mogelijkheden en beperkingen die dat met zich meebrengt;
• Hebben de deelnemers zicht op hun eigen manier van communiceren en het effect daarvan op hun omgeving;
• Weten de deelnemers wat zijzelf kunnen bijdragen aan een goede samenwerking en is er inzicht in teamontwikkeling;
• Kunnen de deelnemers functioneel en professioneel feedback geven.

Voor teambegeleiding geldt dat er een uitgebreide intake aan vooraf gaat waarin de doelen en gewenste uitkomst worden bepaald. Duur en data worden in overleg vastgesteld.

Neem hier contact met ons op voor meer informatie.
Teamcoaching

Soms loopt het gewoon niet lekker binnen een team. Opbouwende- en corrigerende gesprekken ten spijt blijft er toch onderhuids iets spelen. In de teambegeleiding wordt eerst duidelijkheid gezocht in de onderliggende dynamieken. Is er sprake van verwarring in de hiërarchie, is er oud zeer, zijn er geheimen? Al dit soort verzwegen elementen zorgen voor onrust en verslechtering in samenwerking. Om dit zichtbaar te maken wordt vanuit systemische principes een observatie gedaan waar de mogelijke pijnpunten zich bevinden. Er worden verschillende oefeningen ingezet om deze dynamieken te transformeren.

Daarnaast is bijna altijd sprake van onduidelijke communicatie en aannames die niet getoetst worden. Er wordt niet mét, maar óver elkaar gesproken. In onze teambegeleiding wordt gewerkt aan inzichten in de gevolgen die dit heeft, maar vooral aan een gedragsverandering waardoor weer op elkaars kwaliteit en die van het team gefocust kan worden:

Thema’s die tijdens de training aan de orde komen zijn:

• Evaluatie van de samenwerking van het team;
• Inzicht in de onderliggende dynamiek van het team d.m.v. systemisch werk;
• Persoonlijke en teamontwikkeling;
• Fasen van groepsontwikkeling;
• (Kern)kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen;
• (Non)verbale communicatievaardigheden/gesprekstechnieken;
• Competenties en gedragsvoorbeelden;
• Feedback ontvangen en geven.

Na afloop van de begeleiding:

• Hebben de deelnemers inzicht in hun kwaliteiten en valkuilen en de mogelijkheden en beperkingen die dat met zich meebrengt;
• Hebben de deelnemers zicht op hun eigen manier van communiceren en het effect daarvan op hun omgeving;
• Weten de deelnemers wat zijzelf kunnen bijdragen aan een goede samenwerking en is er inzicht in teamontwikkeling;
• Kunnen de deelnemers functioneel en professioneel feedback geven.

Voor teambegeleiding geldt dat er een uitgebreide intake aan vooraf gaat waarin de doelen en gewenste uitkomst worden bepaald. Duur en data worden in overleg vastgesteld.

Neem hier contact met ons op voor meer informatie.

Contact
Adresgegevens
Koninginneweg 93, 1211 AN Hilversum
035 5821817 & 06 13598702
info@icoaching.nl

© 2019 Cherry-internet