Systemic Healing

Systemic Healing

Opleiding Systemic Healing: Opstellingenwerk en Systemisch Waarnemen

Opstellingenwerk is een geweldige manier om een nieuw licht te werpen op vragen. Met een opstelling wordt onmiddellijk een dieperliggende dynamiek zichtbaar waar woorden en cognitie tekort schieten. Het is inzichtelijk, verhelderend, emotioneel en veranderend.

De naam ‘Systemic Healing’ zegt precies wat dit werk uiteindelijk doet: het helen van het systeem. Daar is niets ongrijpbaars aan. Er wordt zichtbaar wat gezien moet worden en wat gezien wordt brengt rust.

In de opleiding leer je alle mogelijke vormen opstellingenwerk toe te passen, zowel in groepen als in 1-op-1 situaties. Je maakt een geweldige reis vol ervaringen waarin je je vaardigheden aanscherpt, nieuwe inzichten verwerft en verwerkt en waarin je leert om de ander dieper met zichzelf kennis te leren maken en jij zelf ook een innerlijke reis maakt. Dit werk kan niet zonder je eigen veld te hebben onderzocht. Dus eigen verhalen en thema’s worden uitgebreid ingebracht als oefenmateriaal.

Wil je eerst wat meer weten over de opleiding of wil je kennismaken met Loes en haar manier van werken of met verschillende vormen opstellingenwerk: op dinsdag 14 januari 2020  geeft zij een workshop over de opleiding. Van 13.00 tot 15.30 uur ben je welkom. Je kunt je hiervoor aanmelden via info@icoaching.nl

Voor wie is de opleiding interessant?

Deze opleiding is specifiek ontwikkeld voor begeleiders van mensen en organisaties zoals coaches, counselors, therapeuten, mediators, maatschappelijk werkenden, consultants, managers, organisatie adviseurs etc. Essentieel is dat alle deelnemers ervaring hebben met het professioneel begeleiden van mensen.

 

Opbouw van de opleiding

Je leert de systemische benadering te integreren in je werk en praktijk door intensief oefenen en door kennis te nemen van de theorie van systemisch werk. Je leert opstellingen begeleiden in 1-op-1 situaties en in het werken met representanten. Hierin komen o.a. afstemmen, grondhouding en de basiswetten van systemisch werk aan de orde. Elke lesdag gaan theorie en oefening hand in hand. Theoretische overdracht vormt de basis voor het oefenen van de verschillende soorten opstellingen. Ten grondslag ligt het systemisch werk zoals ontwikkeld door o.a. Virginia Satir, Bert Hellinger, Boszormeny-Nagy, Dykstra, Ruppert, Nelles, Stam, Van Kampenhout en vele anderen. Naast het oefenen met eigen casuïstiek van studenten zullen regelmatig casussen worden ingebracht door cliënten.

Docent en begeleider

Docent en begeleider van deze opleiding is Loes Koot. Zij heeft jarenlange ervaring met begeleiding en coaching van mensen en teams. Systemisch werken is volledig geïntegreerd in haar dagelijkse praktijk. Daarnaast blijft zij onderzoek doen en veldwerk verrichten naar een verfijning en verruiming van de toepassing van systemisch werk en het werken met opstellingen. Zij heeft zich gespecialiseerd in het werken met diep trauma en in 1-op-1 sessies met opstellingen. Haar werk binnen Systemic Healing is loepzuiver, diepgaand en kenmerkt zich door haar intense ervaring in het werken met mensen op alle lagen van het leven.

PE punten NOBCO: de opleiding Systemic Healing heeft 60 PE (Permanente Educatie) uren toegekend gekregen van het NOBCO (Nederlandse Orde van Beroepscoaches). met kenmerk 190720-ic-045.     Deze uren worden vermeld op het deelnamecertificaat dat wordt uitgereikt na het volgen van de opleiding.

Algemeen
Tijd: 10:00 – 17:00 uur.
Prijs: € 1275,- excl. BTW en inclusief koffie/thee/lunch.
Betaling in termijnen is mogelijk.

Voor meer informatie of om je aan te melden neem je contact met ons op via mail: info@icoaching.nl

Wat je nog even moet weten is dat de opleiding geen therapie is maar uitsluitend een leer- en ervaringsproces. Je draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de thema’s die je in de opleiding aangaat. Indien je je aanmeldt verklaar je dat je op dit moment geen psychologische problemen hebt en/of onder behandeling staat van een psychiater.

NB: op al onze activiteiten zijn onze Algemene Voorwaarden geldig. Deze zijn te lezen onder het kopje: ‘Voorwaarden’ op de site.

 

Inhoud

Blok 1, Dag 1 en 2: Grondslagen en theorie van systemisch werk
• De grondhouding van de begeleider;
• Basisprincipes van systemisch werken;
• Afstemmen, systemisch waarnemen en vraagstelling;
• Werken met het genogram;
• Eren: eer bewijzen, eren wat er is, het eren van ouders, oprichters etc.;
• Afbakening, ordening, geven en nemen, plek innemen.

Blok 2, Dag 3 en 4: Familie- en organisatiesystemen
• Symbiose en verstrikking;
• Magische liefde, binding, (onderbroken) uitreiking;
• Ouder-kind dynamieken, partner dynamieken;
• Het voorouderveld en familiekarma;
• De ordening binnen organisatie en arbeid;
• Het eren van oprichters;
• Organisatievraagstukken in individuele begeleiding;
• Onderzoeken van verstoorde samenwerking;
• Balans tussen geven en nemen;
• Organisatie en de buitenwereld.

Blok 3, Dag 5 en 6: Ziekte en Trauma
• Psychopathologie in systemisch perspectief;
• Afbakening, ordening, (onderbroken) uitreiking;
• Magische liefde, symbiose, overname, identificatie, verbinding en verstrikking;
• Afstemming op de ziel;
• Het inzetten van rituelen voor heling van trauma en acceptatie/transformatie van ziekte.

Blok 4, Dag 7 en 8 : Een-op-een opstellingen
De dagen staan in het teken van de verfijning in het begeleiden van een-
op-een opstellingen. Zowel bij een persoonlijke, als een zakelijke vraag. Er wordt gewerkt met ingebrachte casuïstiek en er worden verschillende vormen en materialen ingezet waarmee je een eigen werkwijze kunt creëren

Blok 5, Dag 9 en 10: Opstellingen
Verschillende vormen van opstellingenwerk: intensief ervaren en zelf
begeleiden.
• Familieopstelling: klassieke vorm;
• Beweging van de ziel;
• Blinde opstelling;
• Keuze opstellingen;
• Systemic Healing;
• LIP (Life Integration Process).

Data leergang najaar 2019: (VOL)

Blok 1, Dag 1 – 25 september 2019, ​dag 2 – 2 oktober 2019
Blok 2, Dag 3 ​- 16 oktober 2019, ​​dag 4 – 13 november 2019
Blok 3, Dag 5 – 27 november 2019, ​dag 6 – 18 december2019
Blok 4, Dag 7 – 8 januari 2020, ​​dag 8 – 22 januari 2020
Blok 5, Dag 9 – 5 februari 2020, ​​dag 10 – 19 februari 2020

Data leergang  voorjaar 2020:

Blok 1 Dag 1 -11 maart 2020, dag 2 – 25 maart 2020
Blok 2 Dag 3 –8 april 2020, dag 4 – 22 april 2020
Blok 3, Dag 5 – 6 mei 2020, dag 6 – 20 mei 2020
Blok 4, Dag 7 – 3 juni 2020, dag 8 – 10 juni 2020
Blok 5, Dag 9 – 24 juni 2020, dag 10 – 8 juli 2020

Data leergang najaar 2020:

Blok 1 Dag 1 -23 september 2020, dag 2 – 7 oktober 2020
Blok 2 Dag 3 –28 oktober 2020, dag 4 – 18 november 2020
Blok 3, Dag 5 – 2 december 2020, dag 6 – 16 december 2020
Blok 4, Dag 7 – 6 januari 2021, dag 8 – 27 januari 2021
Blok 5, Dag 9 – 10 februari 2021, dag 10 – 24 februari 2021
Systemic Healing

Opleiding Systemic Healing: Opstellingenwerk en Systemisch Waarnemen

Opstellingenwerk is een geweldige manier om een nieuw licht te werpen op vragen. Met een opstelling wordt onmiddellijk een dieperliggende dynamiek zichtbaar waar woorden en cognitie tekort schieten. Het is inzichtelijk, verhelderend, emotioneel en veranderend.

De naam ‘Systemic Healing’ zegt precies wat dit werk uiteindelijk doet: het helen van het systeem. Daar is niets ongrijpbaars aan. Er wordt zichtbaar wat gezien moet worden en wat gezien wordt brengt rust.

In de opleiding leer je alle mogelijke vormen opstellingenwerk toe te passen, zowel in groepen als in 1-op-1 situaties. Je maakt een geweldige reis vol ervaringen waarin je je vaardigheden aanscherpt, nieuwe inzichten verwerft en verwerkt en waarin je leert om de ander dieper met zichzelf kennis te leren maken en jij zelf ook een innerlijke reis maakt. Dit werk kan niet zonder je eigen veld te hebben onderzocht. Dus eigen verhalen en thema’s worden uitgebreid ingebracht als oefenmateriaal.

Wil je eerst wat meer weten over de opleiding of wil je kennismaken met Loes en haar manier van werken of met verschillende vormen opstellingenwerk: op dinsdag 14 januari 2020 geeft zij een workshop over de opleiding. Van 13.00 tot 15.30 uur ben je welkom. Je kunt je hiervoor aanmelden via info@icoaching.nl

Daarnaast begeleid zij opstellingenavonden Systemic Healing, voor data.

 

Voor wie is de opleiding interessant?

Deze opleiding is specifiek ontwikkeld voor begeleiders van mensen en organisaties zoals coaches, counselors, therapeuten, mediators, maatschappelijk werkenden, consultants, managers, organisatie adviseurs etc. Essentieel is dat alle deelnemers ervaring hebben met het professioneel begeleiden van mensen.

 

Opbouw van de opleiding

Je leert de systemische benadering te integreren in je werk en praktijk door intensief oefenen en door kennis te nemen van de theorie van systemisch werk. Je leert opstellingen begeleiden in 1-op-1 situaties en in het werken met representanten. Hierin komen o.a. afstemmen, grondhouding en de basiswetten van systemisch werk aan de orde. Elke lesdag gaan theorie en oefening hand in hand. Theoretische overdracht vormt de basis voor het oefenen van de verschillende soorten opstellingen. Ten grondslag ligt het systemisch werk zoals ontwikkeld door o.a. Virginia Satir, Bert Hellinger, Boszormeny-Nagy, Dykstra, Nelles, Stam, Van Kampenhout en vele anderen. Naast het oefenen met eigen casuïstiek van studenten zullen regelmatig casussen worden ingebracht door cliënten.

PE punten NOBCO: de opleiding Systemic Healing heeft 60 PE (Permanente Educatie) uren toegekend gekregen van het NOBCO (Nederlandse Orde van Beroepscoaches). met kenmerk 190720-ic-045.     Deze uren worden vermeld op het deelnamecertificaat dat wordt uitgereikt na het volgen van de opleiding.

Docent en begeleider

Docent en begeleider van deze opleiding is Loes Koot. Zij heeft jarenlange ervaring met begeleiding en coaching van mensen en teams. Systemisch werken is volledig geïntegreerd in haar dagelijkse praktijk. Daarnaast blijft zij onderzoek doen en veldwerk verrichten naar een verfijning en verruiming van de toepassing van systemisch werk en het werken met opstellingen. Zij heeft zich gespecialiseerd in het werken met diep trauma en in 1-op-1 sessies met opstellingen. Haar werk binnen Systemic Healing is loepzuiver, diepgaand en kenmerkt zich door haar intense ervaring in het werken met mensen op alle lagen van het leven.

 

Algemeen

Tijd: 10:00 – 17:00 uur.
Prijs: € 1275,- excl. BTW en inclusief koffie/thee/lunch.
Betaling in termijnen is mogelijk.

Voor meer informatie of om je aan te melden neem je contact met ons op via mail: info@icoaching.nl

Wat je nog even moet weten is dat de opleiding geen therapie is maar uitsluitend een leer- en ervaringsproces. Je draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de thema’s die je in de opleiding aangaat. Indien je je aanmeldt verklaar je dat je op dit moment geen psychologische problemen hebt en/of onder behandeling staat van een psychiater.

NB: op al onze activiteiten zijn onze Algemene Voorwaarden geldig. Deze zijn te lezen onder het kopje: ‘Voorwaarden’ op de site.

 

Inhoud

Blok 1, Dag 1 en 2: Grondslagen en theorie van systemisch werk
• De grondhouding van de begeleider;
• Basisprincipes van systemisch werken;
• Afstemmen, systemisch waarnemen en vraagstelling;
• Werken met het genogram;
• Eren: eer bewijzen, eren wat er is, het eren van ouders, oprichters etc.;
• Afbakening, ordening, geven en nemen, plek innemen.

Blok 2, Dag 3 en 4: Familie- en organisatiesystemen
• Symbiose en verstrikking;
• Magische liefde, binding, (onderbroken) uitreiking;
• Ouder-kind dynamieken, partner dynamieken;
• Het voorouderveld en familiekarma;
• De ordening binnen organisatie en arbeid;
• Het eren van oprichters;
• Organisatievraagstukken in individuele begeleiding;
• Onderzoeken van verstoorde samenwerking;
• Balans tussen geven en nemen;
• Organisatie en de buitenwereld.

Blok 3, Dag 5 en 6: Ziekte en Trauma
• Psychopathologie in systemisch perspectief;
• Afbakening, ordening, (onderbroken) uitreiking;
• Magische liefde, symbiose, overname, identificatie, verbinding en verstrikking;
• Afstemming op de ziel;
• Het inzetten van rituelen voor heling van trauma en acceptatie/transformatie van ziekte.

Blok 4, Dag 7 en 8 : Een-op-een opstellingen
De dagen staan in het teken van de verfijning in het begeleiden van een-
op-een opstellingen. Zowel bij een persoonlijke, als een zakelijke vraag. Er wordt gewerkt met ingebrachte casuïstiek en er worden verschillende vormen en materialen ingezet waarmee je een eigen werkwijze kunt creëren

Blok 5, Dag 9 en 10: Opstellingen
Verschillende vormen van opstellingenwerk: intensief ervaren en zelf
begeleiden.
• Familieopstelling: klassieke vorm;
• Beweging van de ziel;
• Blinde opstelling;
• Keuze opstellingen;
• Systemic Healing;
• LIP (Life Integration Process).

Data leergang najaar 2019: (VOL)

Blok 1, Dag 1 – 25 september 2019, ​dag 2 – 2 oktober 2019
Blok 2, Dag 3 ​- 16 oktober 2019, ​​dag 4 – 13 november 2019
Blok 3, Dag 5 – 27 november 2019, ​dag 6 – 18 december2019
Blok 4, Dag 7 – 8 januari 2020, ​​dag 8 – 22 januari 2020
Blok 5, Dag 9 – 5 februari 2020, ​​dag 10 – 19 februari 2020

Data leergang  voorjaar 2020:

Blok 1 Dag 1 -11 maart 2020, dag 2 – 25 maart 2020
Blok 2 Dag 3 –8 april 2020, dag 4 – 22 april 2020
Blok 3, Dag 5 – 6 mei 2020, dag 6 – 20 mei 2020
Blok 4, Dag 7 – 3 juni 2020, dag 8 – 10 juni 2020
Blok 5, Dag 9 – 24 juni 2020, dag 10 – 8 juli 2020

Data leergang najaar 2020:

Blok 1 Dag 1 -23 september 2020, dag 2 – 7 oktober 2020
Blok 2 Dag 3 –28 oktober 2020, dag 4 – 18 november 2020
Blok 3, Dag 5 – 2 december 2020, dag 6 – 16 december 2020
Blok 4, Dag 7 – 6 januari 2021, dag 8 – 27 januari 2021
Blok 5, Dag 9 – 10 februari 2021, dag 10 – 24 februari 2021

Contact
Adresgegevens
Koninginneweg 93, 1211 AN Hilversum
035 5821817 & 06 13598702
info@icoaching.nl

© 2019 Cherry-internet